Награда "ПР приз" за "Преоткрий България"

В навечерието на петата си годишнина проектът за популяризиране на малко известни исторически светини Експедиция "Преоткрий България" получи награда в конкурса "PR-приз" на БДВО - трето място в категорията "PR проект на медиа".

Партньори